Hotărâri ale Consiliului local Vezi toate noutățile

22-10-2019

{TITLU}

HCL privind aprobarea pretului de pornire licitatie
22-10-2019

{TITLU}

HCL privind modul de valorificare a masei lemnoase
22-10-2019

{TITLU}

HCL privind aprobarea pretului de referinta masa lemnoasa
22-10-2019

{TITLU}

HCL privind aprobarea Organigramei si a SAtatului de functii
22-10-2019

{TITLU}

HCL privind rectificarea bugetului local
22-10-2019

{TITLU}

HCL privind stabilirea pretului si a modului de valorificare a masei lemnoase

Proiecte de hotărâri ale Consiliului local Vezi toate noutățile

08-10-2012

HCL proiect 2

test hcl
08-10-2012

Proiect HCL 1

test hcl

Dispoziții ale primarului Vezi toate noutățile

13-02-2018

{TITLU}

ROMANIA JUDETUL SALAJ COMUNA FILDU DE JOS PRIMAR DISPOZITIA NR .1 din data de 06.01.2017 privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Fildu de Jos Primarul comunei Fildu de Jos,jud.Salaj Avand in vedere prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile: DISPUN: Art.1 Se convoaca Consiliul Local al comunei Fildu de Jos,in sedinta extraordinara, pentru data de 10.01.2017 ora 9 :00, la sediul primariei comunei Fildu de Jos,cu urmatoarea ordine de zi: 1.Proiect de hotarare privind aprobarea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2016. Art.2 Cu pregatirea materialelor si emiterea convocatoarelor pentru desfasurarea sedintei se incredinteaza secretarul comunei. Art.3 Prezenta se comunica cu: - Institutia Prefectului judetului Salaj; - Dosar sedinta ; - Consilierii locali ; - Cetatenii comunei prin afisare ; - Dosar dispozitii. PRIMAR, AVIZAT LEGALITATE MATE TAMAS SECRETARUL COMUNEI PAUN FIRUTA LENUTA
08-10-2012

{TITLU}

test dispozitie1

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează