Analiza S.W.O.T a comunei

2015-10-29 02:00

Poziția comunei: așezare geografică și cadru natural

PUNCTE TARI:

 • Se situează la cca. 13 km de orașul Huedin
 • Relief brăzdat de multe pâraie afluente ale văii Fildului (vale care izvorăște de sub înălțimea Greaban - 979m)
 • Peisaje deosebite create prin influența subsolului litologic de natură solubilă. Înălțimile culmilor deluroase sunt între 500-900 metrii.
 • Subsol bogat în calcare și dolomite.
 • Resurse mari și diversificate în domeniul lemnos și al florei, de la arbori de esență tare până la multe specii de plante cu avantaje medicinale.
 • Fauna deosebită reprezentată de vânatul bogat și variat.

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Fiind situată la 13 km de orașul Huedin, comuna Fildu de Jos are acces rapid la majoritatea facilităților economico-sociale oferite de acest vad în continuă creștere.
 • Multitudinea speciilor de arbori și volumul însemnat al acestora permite crearea unei industrii de profil în zonă.
 • Flora conține o varitate mare de plante cu caracter medicinal care pot fii exploatate.
 • Varietatea și bogăția peisajelor permite dezvoltarea unei rețele turistice de succes.

 

Populația, forța de muncă

PUNCTE TARI:

 • Datorită situării într-o zonă cu influențe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populației sunt respectul și încrederea în oameni.
 • Zonă fără conflicte sociale.
 • Forța de muncă existentă în comună, experiența acumulată în cultura plantelor și zootehnie, gradul de școlarizare ar permite asigurarea unor brațe calificate pentru eventalele noi unități.

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale destinate modernizării rețelei unităților școlare.
 • Existența unor programe naționale de relansare a turismului poate stimula valorificarea potențialului turistic al zonei
 • Compania Knauf Gips, filiala locală a grupul german Knauf, estimează că în anul 2011 la fabrica de gips-carton de lângă Huedin, județul Cluj, vor lucra aproximativ 300 de muncitori.
 

Infrastructura de transport și comunicații

PUNCTE TARI:

 • Existența drumului național DN1G care face legătura dintre Huedin spre Jibou, iar prin intersectarea acestuia cu DN1F se realizează legătura cu reședința de județ, orașul Zalău.
 • O serie de drumuri comunale care permit accesul spre zonele pitorești ale comunei.
 • Existența serviciului de telefonie fixă și posibilitatea introducerii internetului în comună.
 • Prezența la nivel de comună a transportului în comun, aspect important prin prisma conexiunii oamenilor cu reședința de județ și cu orașul Huedin.

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Existența unui drum de legătură între DC67 și drumul European E15, drum ce urmează să facă legătura între localitățile Fildu de Sus și Comuna Poieni, Jud. Cluj.
 • Existența unui proiect de modernizare a infrastructurii comunelor Fildu de Jos și Almașu, proiect finanțat prin măsura 3.2.2 care odată finalizat va aduce beneficii atât condițiilor de viață ale cetățenilor acestor comune cât și creșterea gradului de interes al investitorilor care vor putea beneficia de o logistică performantă în această arie.
 • Existența unui proiect de modernizare a infrastructurii comunelor Fildu de Jos și Hodiș (jud. Cluj), proiect finanțat prin măsura 3.2.2. Proiectele acestea au ca termen de finalizare anul 2012 și sunt realizate de către aceeași firmă, profesionistă în domeniu.
 • Existența unui proiect destinat să realizeze legătura între DC67 și comunitatea rromilor din comună. Deasemnea proiectul inculde un pod care permite realizarea acestei legături.
 

Infrastructura tehnico-edilitară și de mediu

PUNCTE TARI:

 • Există rețea de alimentare cu apă pe o distanță de 5 km, rețea care deservește momentan 50 de gospodării.
 • Este în curs de PT proiectul: „Înființare rețea publică de apă și apă uzată în comuna Fildu de Jos, județul Sălaj”, proiect finanțat prin FEADR care are termen de finalizare în anul 2011 și care va rezolva atât problema apei curente cât și a apelor uzate la nivel de comună.
 • Existența unităților de învățământ școlare și preșcolare în fiecare sat în parte.
 • Existența căminelor culturale în fiecare sat din comună.
 • Existența lăcașelor de cult în fiecare sat din comună.
 • Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată.
 • Suprafața relativ mare a comunei raportat la numărul de locuitori.

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Includerea comunei Fildu de Jos în proiectele de modernizare “Horatul Crasnei- Fild”, “Poieni - Fild” și “ Fild - Almașu”, proiecte care au ca obiect atât modernizarea infrastructurii cât și modernizarea rețelei de apă la nivelul acestor comune învecinate.
 • Există Lista indicativă a proiectelor pentru Documentul Regional de Programare Nord-Vest 2007-2013 din cadrul POS al regiunii din care facem parte. În această listă este: Axa prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc (Finanțare prin Fondul de Coeziune). Din această axă face parte proiectul: “Amenajare valea Almașului și afluenți cu Acumulare Fildu, Jebuc, Babiu”.
 

Economia

PUNCTE TARI:

 • Existența resurselor de lemn la nivel de comună, aceasta fiind împrejmuită de păduri de esențe tari (stejar, mesteacăn, fag, etc.) și de esențe moi (plop, etc).
 • Fauna pădurilor de foioase este deosebit de bogată. Aici trăiesc cerbii, mistreții, lupii, vulpile, iepurii, jderii.
 • Există în comună 2 unități profilate, una de creșterea puilor și una de achiziționarea și conservarea ciupercilor (funcționează vara și toamna).
 • Există resurse mari de piatră și de calcar care momentat nu sunt exploatate.
 • Existența forței de muncă la nivel de comună axată în special pe munci agricole și forestiere.
 • Peisajele atractive, bogăția florei și a faunei zonale pe de o parte și caracterul deosebit al oamenilor locului împletit cu diversitatea datinilor și a obiceiurilor pe de alta, formează împreună o resursă turistică de mare valoare.

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Existența a 2 spații nefolosite și care pot reprezenta un avantaj pentru investitori: Sediul fostului CAP - supr. 54mp și un Punct Sanitar - supr 85mp, ambele situate în Fildu de Jos.
 • Există la nivel de comună o suprafață destul de însemnată cu cultura de viță de vie de soi nobil. Este o resursă majoră care ar putea fii valorificată și creat un nume în domeniul viticol românesc.
 • Posibilitatea dezvoltării de micro-ferme cu punct de tăiere și a unor puncte de prelucrare produse din carne și/sau lapte.
 • Există în comună persoane cu experiență în cultivarea de plante medicinale, meșteri populari în împletituri din nuiele, mobilier rustic, albinărit.
 • Activitatea de prelucare a fructelor de pădure poate fii propice deoarece zona deține resurse consistente în domeniu. 
 • Valoarea relativ mică a terenului aferent localității care poate fii un factor de decizie pentru investitori.
 

Turismul

PUNCTE TARI:

 • Amplasare comunei într-un mediu pitoresc, curat și de o naturalețe deosebită.
 • Biserica “ Pogorârea Sfântului Duh” din Fildu de Sus este așezată pe emblema județului Sălaj fiind cea mai reprezentativă din toate cele 77 de biserici de lemn ale județului.
 • Comuna Fildu de Jos se bucură de o recunoaștere la nivel național ca fiind o localitate cu o ”artă populară bine afirmată”. Elementul cheie este reprezentat de “Porțile de Fildu”, realizări care încântă privirea.

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Existența unor programe naționale de relansare a turismului poate stimula valorificarea potențialului turistic al zonei.
 • Posibilitatea ca numărul de turiști să crească în zonă datorită promovării tot mai intense a agro-turismului la nivel național.
 

Sănătate

PUNCTE TARI:

 • Existența unui dispensar uman și a unui medic de familie la nivel de comună.
 • Existența unui Punct Sanitar care are o suprafață semnificativă și care dotat corespunzător ar putea constitui o unitate sanitară necesară la nivel de comună (eventual privată cu diverse servicii medicale performante).
 • Distanța relativ scurtă față de Spitalul Orășenesc din Huedin care poate asigura asistență medicală de calitate (125 de paturi și 5 secții de specialitate).

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Potențial pentru cultivarea de plante medicinale, și eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora.
 • Aducerea sau calificarea de personal medical prin încurajarea deschiderii unuia sau mai multor puncte sanitare la nivel de comună.
 

Învățământ

PUNCTE TARI:

 • Existența a 4 grădinițe și a 4 școli cu clasele 1-8.
 • Existența cadrului didactic în măsură satisfăcătoare ca și calitate și diversitate.
 • Existența unei biblioteci care totalizează circa 7500 de volume structurate pe multiple domenii.

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Distanța relativ mică până la orașul Huedin unde tinerii își pot continua studiile și astfel menținerea unui nivel destul de ridicat de specialiști și meseriași la nivel de comună.
 • Implicarea primăriei în procesul de renovare a școliilor generale și a coordonării de proiecte care să asigure menținerea și aducerea de specialiști în zonă.
 • Există posibilitatea creeri unei școli de arte și meserii prin care să se promoveze ateliere de meserii (prelucrare lemn, sculptură, prelucrare plante medicinale, etc..).
 

Cultură, sport

PUNCTE TARI:

 • Biserica “Pogorârea Sfântului Duh”, construită în anul 1727 este un element de mare artă și constituie un tezaur al culturii române în general.
 • Varietate mare la nivel de datini, cântece și obiceiuri populare.

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Posibilitatea creării unui festival de cultură și artă populară care să atragă turiști și să păstreze obiceiurile care personalizează localitatea.
 • Programul Ministerului Culturii și Cultelor de reabilitare a așezămintelor culturale din mediul rural și mic urban.
 • Programul Guvernului României derulat prin Compania Națională de Investiții de preluare și finalizare a sălilor de sport construite înainte de anul 2000.
 

Administrație publică locală, participare civică

PUNCTE TARI:

 • Interesul primarului și a personalului primăriei pentru identificarea și soluționarea problemelor (identificarea surselor de finanțare, a firmelor de proiectare, consultanță, colaborarea cu acestea).
 • Există la nivel de primărie personal cu experiență și bunăvoință cu care se pot desfășura activități de creștere la nive de comună.
 • Reacție pozitivă a cetățenilor comune în identificarea problemelor și a soluțiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât și la nivel de comună.

 

OPORTUNITÄȚI:

 • Existența proiectelor de Modernizare a Administrației Publice care permit o creștere semnificativă în ceea ce privește relaționarea administrației locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare (Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative – program adoptat pe 21 noiembrie 2007).

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează