Descriere generală

2015-10-29 02:00

Este una dintre cele mai frumoase comune ale județului Sălaj, așezată în partea sudică a acestuia, la contactul Depresiunii Almașului cu Munții Meseșului și abruptul nordic al Depresiunii Huedin. 

Valea șerpuitoare, ondulațiile din stânga și din dreapta ei, covorul multicolor al florilor așezate pe fondul verde al vegetației, conferă spațiului Fildan frumusețe și un farmec aparte, îmbogățit de casele înșirate sub coamele de deal.

În acest spațiu s-au plămădit satele Fildu de Jos, Fildu de Mijloc și Fildu de Sus. Alături de satul Tetișu (cea mai sudică localitate a județului), aceste 4 sate minunate alcătuiesc comuna Fildu de Jos.

Vecinii apropiați ai comunei sunt: în partea de nord, comuna Almașu, în cea vestică comunele Bucium și Poieni îndreptând-u-ne privirirea spre sud, sud-est privim orașul Huedin.

Cu o suprafață totală de 6288 ha cu o pondere de aproape 70% reprezentând suprafața agricolă putem spune că avem de-a face cu o comună de proporții a peisajului Sălăjan. 

Relieful acestei zone își datorează geneza factorilor morfologici aflați într-o strânsă interacțiune, factorilor litologici și celor hidrologici.

Subsolul litologic în buna parte solubil este alcătuit din calcare și dolomite. 

De-a lungul anilor hidrologia și-a făcut simțită prenzența și a creat pâraie care au devenit afluenți ai văii Fildului. Prin acțiunea lor dinamică au netezit coamele dealurilor și le-au rotunjit drenându-le parcă pentru a da roadele necesare vieții oamenilor zonei. Pâraiele “Spoielii”, ‘Șesurilor”, “Tioasa” și altele mai mici au sculptat pământul făcând din el un labirint de culmi deluroase, creând peisaje deosebit de atractive, mai ales în locurile numite “La peșteră”, “Sub Greaban”, “Ariniș”. Printre monumentele naturii amintim: “Peștera Belte”, “Piatra Darii”, “Pietrocul Onciului”, unde merg tinerii primavară să culeagă primele flori, fiind și locul unde potrivit tradiției un uriaș a pășit cândva de pe o piatră pe alta, așa cum par a indica urme de pași.

Flora ne apare etajată: păduri de fag, de stejar în amestec cu esențe moi, poieni cu ierburi de țepușică, păiuș, ovășcior, cimbrișor și multe altele. Peisajul cel mai caracteristic prin întindere și aspect este cel al fânețelor. Pajiștele sunt mai ales în zona depresionară și pe dealurile punctate din loc în loc cu arbuști. 

Pădurile și tufișurile adăpostesc numeroase specii de animale:mistreți, rîși, vulpi, căprioare, lupi, iepuri și altele.

Culturile agricole spre care se îndreaptă truda fildanilor sunt acelea de grâu, orz, ovăz, secară, orzoaică, parcele întinse de cartofi iar la șes se practică și cultura porumbului. O mare resursă pentru fildani au fost și sunt pădurile ce înconjoară satele. Atât pentru construcții, lemne de foc cât și pentru fructe, ciuperci și vânat pădurile acestea constituie o parte din oamenii locului.

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează