Proiecte de dezvoltare

2015-10-29 02:00

1. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

 • Reabilitarea Drumului de legătura dintre DC67 și Drumul European E60
 • Asfaltarea drumului comunal DC67 pe o lungime de 12,5 km 
 • Reabilitarea și pietruirea drumurilor vicinale pe o lungime totală de 20 de km
 • Pietruirea drumurilor de acces la cimiterele comunei
 • Construcția a 2 poduri peste valea Almașului
 • Modernizarea drumului de legătura dintre DC 67 și comuna Almașu prin localitățile Cutișu și Mesteacăn
 • Reabilitarea drumului DC 67 pe porțiunea de legătura dintre Fildu de Sus și loc. Poicu prin loc. Horatu Crasnei
 

2. DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA STRUCTURII EDILITARE ȘI DE MEDIU

 • Introducerea unei rețele de apă și apă uzată în localitățile Fildu de Jos și Tetiș, pe o distanță de 9 km
 • Realizarea unei rețele de canalizare pe o distanță de 8 km
 • Realizarea unei stații de Apă Uzată în satul Fildu de Jos
 • Executarea de trotuare în localitatea Tetiș pe o lungime de 3km
 • Realizarea unui plan de ecologizare a Văii Almașului și a altor suprafețe contaminate prin depozitarea diferitelo reziduuri.
 • Reabilitarea Dispensarului uman din Fildu de Mijloc
 • Amenajarea unor parcuri, locuri de agrement pentru copii și persoane vârstnice
 • Montarea unor ”adăposturi’’ (aproximativ 10) în stațiile de autobus.
 • Reabilitarea rețelei de iluminat public
 • Realizarea unei rețele de gaz prin conectarea la rețeaua de Gaz din loc. Cuzăplacu.
 

3. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ prin acordarea de facilități pentru investitori, prin promovarea turismului și prin exploatarea resurselor naturale

 • Realizarea ofertei comunei de atragere a investitorilor privați
 • Promovarea potențialului turistic ca principală măsură de dezvoltare economică
 • Sprijinirea industriei prelucrării lemnului și a materialelor de construcții din zonă (piatră și calcar)
 • Sprijinirea producătorilor agricoli și a meșterilor artizanali
 

4. CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII CETĂȚENILOR COMUNEI PRIN ACCES LA EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, CULTURĂ ȘI SPORT

 • Reabilitarea Școlilor Generale și a Grădinițelor din localitățile Fildu de Sus, Fildu de Jos și Tetiș.
 • Realizarea de săli de sport cu dotări corespunzătoare pentru localitățile din comună.
 • Înființarea unui festival popular de meșteșuguri, datini și obiceiuri specifice.
 • Introducerea unui sistem de încălzire la Biserica Reformată din Tetiș.
 • Reabilitarea, sau după caz, reparații la căminele culturale din Fildu de Sus, Fildu de Mijloc, Tetiș.
 • Construirea unei case parohiale în Fildu de Jos.
 

5. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE PENTRU A FI CAPABILĂ SĂ IMPLEMENTEZE REFORMA LA NIVEL EUROPEAN

 • Crearea în cadrul Primăriei a unui centru de informare pentru programele Uniunii Europene.
 • Participarea în cadrul rețelelor și a programelor de colaborare europene: LEADER și EUROMONTANA.
 

6. DEZVOLTAREA SPIRITULUI CIVIC ȘI PARTICIPAREA CETĂȚENILOR LA VIAȚA COMUNITÄȚII

 • Crearea de ONG-uri care să sprijine dezvoltarea comunitară: culturală, sportivă.
 • Dezvoltarea serviciilor sociale.

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează