Viceprimar - MATE TAMAS

2015-10-29 02:00

PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

a) Îndrumă și supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,

b) controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse in vânzare pentru populație, cu sprijinul serviciilor de specialitate,

c) asigură repartizarea locuințelor sociale pe baza hotărârii consiliului local,

d) exercită controlul asupra activitaților din targuri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracții și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora,

e) răspunde de inventarierea și administrarea bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei sau al orașului,

f) organizează evidența lucrărilor de construcții din localitate si pune la dispoziție autoritaților administrației publice centrale rezultatele acestor evidențe

g) ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a orașului, precum și pentru decolmatarea văilor locale și a podețelor pentru asigurarea scurgerii apelor mări.

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează