Știri și evenimente

10-08-2018

LICITATIE

PRIN PREZENTA UAT COMUNA FILDU DE JOS ADUCE SPRE CUNOSTINTA FAPTUL CA ESTE DEMARATA PROCEDURA DE LICITATIE PE SICAP PENTRU CELE DOUA PROIECTE IN DERULARE, REPECTIV ”MODERNIZARE SEDIU"PRIMĂRIE, COMUNA FILDU DE JOS, JUDETUL SĂLAJ" SI ” MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALĂ LOCALITEA FILDU DE SUS, COM. FILDU DE JOS, JUDETUL SĂLAJ".
DREPT URMARE CEI INTERESATI SUNT INVITATI A SE INSCRIE LA LICITATIE PE SICAP
 
PRIMAR,
ALBERT NICOLAE MARIN
01-08-2018

BIBLIGRAFIE CONCURS CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier ,clasa I,grad profesional debutant in cadrul compartimentului  juridic si achizitii publice

 

  1. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. Legea nr.7/2004 privind codul de conduita al functionarilor publici,republicata;
  3. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
  4. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare
  5.  HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica /acordului cadru din Legea nr.98/2016  privind achizitiile publice ,
  6. OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica,cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. HG nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

8.   Constitutia Romaniei

01-08-2018

ANUNT CONCURS CONSILIER ACHIZITII PUBLICE

ANUNŢ

 

 Primăria comunei Fildu de Jos,str. Principala , nr.30 judeţul Sălaj, organizează la sediu  concurs pentru ocuparea funcţiei  publice de execuţie vacante de  CONSILIER  clasa I grad profesional DEBUTANT   în cadrul aparatului de specialitate al primarului,  Compartimentul Juridic si Achizitii Publice  pe durată nedeterminată, care va avea loc în data de 3 septembrie 2018 ora 10,00 (proba scrisă) si data si ora interviului vor fi comunicate ulterior afisarii rezultatelor la proba scrisa , la sediul Primariei Comunie Fildu de Jos , nr.30, jud. Salaj

 Concursul va avea loc la sediul Primăriei din localitatea Fildu de Jos nr. 30 , com Fildu de Jos , jud. Salaj

 Conditii  de participare la concurs:

 Conditii generale:

-candidatii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de art.54  din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Conditii specifice, pentru ocuparea postului de CONSILIER clasa I grad profesional DEBUTANT  in cadrul aparatului de specialitate al primarului,  Compartimentul Juridic si Achizitii Publice pe durată nedeterminată;

-studii superioare absolvite cu diploma de licenta, specialitatea stiinte economice;

         -fara conditii de vechime

  • Perioada de depunere a dosarelor :1 august  2018—20 august  2018, termenul se calculeaza conform art.156(1)din H.G. 611/2008 modificata si completata prin H.G. nr.761/2017

Bibliografia este afisata la avizierul Comunei Fildu de Jos  si pe pagina de internet www.primariafildu.ro

 

  Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon . 0260/667832

 

 

Carte de oaspeți

Un loc în care ne puteţi împărtăşi impresiile dumneavoastră.

Lasă un mesaj

Chestionare

Sunteți mulțumit de serviciile oferite de primărie?

Foate mulțumit

Mulțumit

Necesită îmbunătățiri

Nemulțumit

Foarte nemulțumit

Votează